De achtergrond van KeurmerkNL

Berbers?

Ook Den Haag kent een bevolking met diverse culturele achtergronden. Daarvan vormt de groep met een Marokkaanse achtergrond met 23000 mensen een aanzienlijk deel. Van deze 23000 personen hebben 19000 een Berberse culturele achtergrond. Berber of Amazigh is de benaming voor een volk dat als eerste Marokko bevolkte, in later tijden grotendeels onderdrukt en verdreven door de Arabieren. Deze Berbers of Imazighen hebben een specifiek eigen cultuur en er zijn verschillende Berberse talen, waaronder het Tamazigh. De benaming Berber is een verbastering van het woord barbaar. De Oude Grieken gaven de Imazighen na verovering van hun gebied de naam Berbers (Vreemden).

De Imazihgen kennen een rijke en trotse geschiedenis, maar de afgelopen eeuwen werd dit volk gediscrimineerd, bestreden en onderdrukt door de Arabische elites en politiek  van Marokko, die vooral vanuit de steden aan de Atlantische kust macht uitoefende. Vandaar dat Berbers zich in Nederland ook wel het als dubbele kind van de rekening beschouwen. Uitgespuwd in eigen land en onwelkom in hun nieuwe land. In Nederland vormen de Berbers 90% van alle Marokkanen die er woonachtig zijn. De aanwezigheid van jonge mensen met een driedubbele culturele achtergrond als de Berbers/Marokkaanse/Nederlandse vormt voor regisseur/schrijver Elles Pleijter een grote maatschappelijke en culturele uitdaging. De eigenheid en unieke verbeeldingskracht van deze groep zou zorg kunnen dragen voor nieuwe interculturele ideeën en denkwijzen. Helaas hebben met name deze jongeren het gevoel dat hun stem niet of nauwelijks gehoord wordt. Hoe zij zich kunnen manifesteren indien zij met hun frustraties te hoop lopen, daarvan zijn helaas tal van verdrietige voorbeelden bekend. Door hun soms gebrekkige beheersing van de Nederlandse taal, de hoopoplopende emoties die rustig redeneren in de weg kunnen staan en onkunde van het functioneren van de democratische rechtsstaat,  weten zij zich met hun gedachten en gevoelens slecht raad en voelen zich vaak onbegrepen. Drie jonge Haagse actrices hebben bij St. Hekgolf kenbaar gemaakt hun cultuur op artistieke wijze te willen ontdekken, bevragen en ter discussie te stellen en hun bevindingen te delen met een geinteresseerd theaterpubliek. Via het gesproken woord en met een onbegrensde verbeeldingskracht.