Een nieuwe start

recensie: Mijn Nederland (Theatergroep Hekgolf)
donderdag 15 december 2005 / door: Mariëlla Pichotte / Fotograaf: Anne-Mette Jurgens

Een eigen paradijs maken in een nog te bouwen wijk bij een grote stad, dat is het streven van vijf mannen en vrouwen van verschillende nationaliteiten. Daartoe moeten ze zich eerst inschrijven voor een kavel in Blok 46 in de nieuwbouwwijk ‘Nieuw Holland’. Om de volgende dag op tijd te zin voor de inschrijving, brengen ze met z’n vijven de nacht door op het bouwterrein. Daar delen ze hun verhalen met ons.
~
Ondanks hun verschillende nationaliteiten en achtergronden blijken de kopers één overeenkomst hebben: ze zien hun nog te bouwen huis als een nieuwe start. Tijdens de lange nacht vertellen de vijf elk in een spotlicht hun achtergrondverhaal. Op dat moment lijkt de tijd om hen heen even stil te staan.

Oude bewoners

Zonder dat het vijftal het weet loopt er op het terrein nog een zesde persoon rond. Hij heeft een andere reden om over het verlaten bouwterrein te dwalen: de hoorbare wind op het bouwterrein bestaat uit namelijk stemmen uit het verleden, zijn verleden. De man komt voor de geesten van zijn Afrikaanse voorouders, slaven die drie eeuwen geleden door honger en verwaarlozing zijn omgekomen, en die nu klagend over het nieuwe land zwerven. Voordat de nieuwe bewoners zich daar kunnen vestigen, moeten eerst de oude worden geëerd.

Kleur van Nederland

Ook dit zestal heeft een overeenkomst: om op dit punt in hun leven te komen, hebben ze alle zes moeten strijden. Om te overleven, maar ook om ondanks vooroordelen of heersende tradities hun dromen te volgen. De Turkse vrouw werd door haar broer aangevallen met een mes omdat ze een Nederlandse vriend had. Maar ze heeft zich opgewerkt tot een succesvolle zakenvrouw. De Afrikaanse makelaar wilde niet de ongeschoolde asielzoeker blijven die hij was toen hij in Nederland aankwam. Door scholing en hard werken is hij makelaar geworden en beheert hij nu het Nieuw Holland-project.De cast representeert de verschillende nationaliteiten en culturen die naast en met elkaar leven in Nederland. Hun strijd voor dat Nederlandse bestaan blijkt niet alleen uit hun verhalen, maar heeft ook sporen nagelaten in de taal die ze hebben moeten leren spreken. De intonatie en het accent van hun moedertaal zijn gebleven. Het gebrekkige maar karakteristieke Nederlands van de Duitse, de Marokkaan en de Afrikaan geeft Mijn Nederland net dat beetje meer charme en levendigheid.

Nieuw initiatief

Het stuk Mijn Nederland is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen artistiek leider en regisseur Elles Pleijter en journalist Özkan Gölpinar. Ze hielden elkaars werk al langer in de gaten. Toen bleek dat ze veel ideeën over het theatervak deelden, kon een gezamenlijk project niet uitblijven. Mijn Nederland was het gevolg, een stuk waaruit hun maatschappelijk engagement duidelijk spreekt.Spiegel
Op het eerste gezicht lijken de verhalen van de verschillende personages in het stuk als los zand aan elkaar te hangen. Maar langzamerhand worden de overeenkomsten duidelijk, en daarmee komt ook de boodschap van Mijn Nederland helder naar voren: succes komt je niet aanwaaien, dat moet je zelf creëren. Of zoals een van de acteurs zegt: “Je bent verantwoordelijk voor je eigen geluk.” Hoe cliché het ook klinkt, het zet je in deze voorstelling aan tot denken. Vanuit een bijna onmogelijke positie zijn de zes personages er in geslaagd hun eigen identiteit te vinden. Mijn Nederland is daarmee een stuk dat je de vraag doet stellen waar jouw ‘stukje Nederland’ zich bevindt.

Mijn Nederland wordt nog tot en met 28 januari 2006 opgevoerd.