Hekgolfnews

Bezuidenhout/Mariahoeve/Benoordenhout heeft sinds kort ook een cultuuranker, het Diamanttheater.
Het Diamanttheater is gevestigd in het Diamant College, in de wijk Mariahoeve Den Haag. Op dit moment is Hekgolf  in gesprek om te onderzoeken of de project ‘Het Puin’ en ‘De leugen van het geheugen’ in dit theater kunnen worden gerealiseerd.

‘Het Puin’ behandelt een pijnlijke gebeurtenis in de geschiedenis van Bezuidenhout, namelijk het zogenaamde vergissingsbombardement van 3 maart in 1945. Op 3 maart 2015 is het 70 jaar geleden dat het ‘vergissingsbombardement’ op de Haagse wijk Bezuidenhout plaatsvond. Bij dat bombardement werd een van de mooiste wijken van Den Haag grotendeels in de as gelegd. Meer dan vijfhonderd mensen verloren het leven en honderden raakten gewond. De materiële schade was enorm: 3300 huizen werden verwoest, naast bijna driehonderd bedrijven, vijf kerken, negen scholen en een aantal andere openbare gebouwen. Niet alleen daardoor is veel van het oude Bezuidenhout verdwenen, tijdens de wederopbouwfase werd nog meer gesloopt.