KeurmerkNL in de pers

Vrouwenavond valt verkeerd

door Menzo Willems
Uit De Telegraaf, 21-4-2009

DEN HAAG, dinsdag
Theater Pierrot in het Laakkwartier heeft voor grote opschudding in de Haagse gemeenteraad gezorgd door in juni een wijktoneelavond te plannen die alleen toegankelijk is voor vrouwen.
Doel van de besloten voorstelling van ‘Keurmerk NL’, waarin een parodie op de inburgering wordt opgevoerd, is om allochtone vrouwen die normaal de deur niet uit mogen ook naar deze toneeluitvoering te krijgen.

Moeders

De SP is „niet gelukkig” met de speciale avond voor het zwakke geslacht. „De meiden die het toneelstuk opvoeren proberen juist een brug te slaan tussen twee culturen”, zegt fractieleidster Ingrid Gyomörei. „Daar hoort zo’n besloten avond voor vrouwen nou juist niet bij. Ik ben extra geërgerd omdat Theater De Regentes voor een optreden van jonge moslima’s ook al een aparte voorstelling voor vrouwen heeft georganiseerd.”
„Dit is natuurlijk ridicuul”, vindt ook D66-fractievoorzitter Marjolein de Jong, die tijdens een werkbezoek tot haar afgrijzen van het plan hoorde.
„Dat in sommige culturen vrouwen in het openbaar niet tussen de mannen mogen zitten, dat moeten ze zelf weten. Maar theaters, die nota bene door de overheid worden gesubsidieerd, moeten hier niet aan meewerken.”

Theater Pierrot is geschrokken van het tumult en laat weten dat er nog geen definitieve beslissing over de besloten avond is genomen.

PVV stelt kamervragen n.a.l van besloten voorstelling: zie de website van de PVV