MIJN NEDERLAND

2004

De eerste Hekgolfproductie: Mijn Nederland.

Theater Hekgolf is een nieuw theaterinitiatief dat zich specifiek richt op het maken theatervoorstellingen met een sterk sociaal-maatschappelijk engagement. Artistiek leider en regisseur Elles Pleijter regisseerde en schreef meerdere stukken met als uitgangspunt (onder andere) de huidige culturele en maatschappelijke diversiteit.

De samenwerking tussen Özkan Gölpinar en Elles Pleijter is nieuw. Zij volgden elkaars werk al langere tijd en leken gemeenschappelijk ideeën te koesteren over theater ma-
ken en onderwerpskeuze.

Via theater De Balie kwamen zij met elkaar in contact en besloten het initiatief te nemen tot dit gemeenschappelijk project.